„Престиж-Аква” ООД,
София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 13
Тел./факс: 02/978 97 49,
Моб.: 0899 932 100, 0899 932 107
e-mail: clients@prestigebg.com,
www.prestigebg.com
MapКакъв е сбора на 5 и 4.