• Дистрибуция на своите продукти

    Дистрибуция на своите продукти

    Разширявайки търговско-производствената си дейност, „Престиж-Аква” ООД създава търговски клон в Сърбия и осъществява дистрибуция на своите продукти в Словения, Чехия, Словакия, Босна и Херцеговина, Румъния, Беларус. На този етап 80 % от произведената продукция се изнася за тези страни.

  • Продукти с най-високо качество

    Продукти с най-високо качество

    Фирмата работи с висококачествени материали, подбрани от водещи европейски производители и е внедрила в производствения си процес модерна система за управление на качеството

Дистрибуция на своите продукти

Разширявайки търговско-производствената си дейност, „Престиж-Аква” ООД създава търговски клон в Сърбия и осъществява дистрибуция на своите продукти в Словения, Чехия,…

Висококачествени материали

Фирмата работи с висококачествени материали, подбрани от водещи европейски производители и е внедрила в производствения си процес модерна система за…

Основна цел

Основната цел на фирма „Престиж-Аква” ООД е максималното удовлетворяване на желанията и очакванията на своите клиенти и предлагане на продукти…

Лидер в производството на бански костюми

Фирмата е лидер в производството на бански костюми с марката Aloha Mare, а при бельото работи с търговските марки Tuzzari…

Адрес

София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 13

Телефон

+359 899 932 102

Престиж-Аква ООД