Престиж Аква ООД („prestigebg.com“) оперира няколко сайта, включително www.prestigebg.com. Политиката на Prestigebg.com е да спазва поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да съберем, докато работите с нашите уеб сайтове.

Посетители на уебсайтове
Подобно на повечето оператори на уеб сайтове, Prestigebg.com събира информация, която не идентифицира личността, от типа, който обикновено предлагат уеб браузърите и сървърите, като например типа на браузъра, предпочитанието за език, препращащия сайт и датата и часа на всяка заявка за посетител. Целта на Prestigebg.com за събиране на информация, която не е лична, е да разбере по-добре как посетителите на Prestigebg.com използват уеб сайта. От време на време, Prestigebg.com може да разпространява информация, която не Ви идентифицира персонално, като например като публикува отчет за тенденциите в използването на уеб сайта.

Prestigebg.com също събира потенциално лично идентифицираща информация като адресите на интернет протоколите (IP) за влезли потребители и за потребителите, които оставят коментари. Prestigebg.com не разкрива IP адреси на потребители и коментатори.

Събиране на лична информация
Prestigebg.com разкрива потенциално идентифицираща и лично идентифицираща информация само на служителите, контрагентите и свързаните с нея организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят от името на Prestigebg.com или да предоставят услуги на Prestigebg.com и (ii) които са се съгласили да не разкриват това на други. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации могат да се намират извън вашата родна страна; Като използвате Prestigebg.com, Вие давате съгласието си за предаването на такава информация на тях. Prestigebg.com няма да наема или продава потенциално лично идентифицираща и лично идентифицираща информация на никого. Освен за своите служители, изпълнители и свързани организации, както е описано по-горе, Prestigebg.com разкрива потенциално лично идентифицираща и лично идентифицираща информация само в отговор на призовка, съдебно разпореждане или друго правителствено искане. Ако сте регистриран потребител на уеб сайт на Prestigebg.com и сте въвели своя имейл адрес, Prestigebg.com може от време на време да ви изпрати имейл, за да ви разкаже за нови функции, да ви потърси обратна връзка или просто да ви информира за това какво се случва с Prestigebg.com и нашите продукти. Използваме предимно различните ни блогове за продукти, за да комуникираме с този вид информация, така че очакваме да запазим този вид имейл до минимум. Ако ни изпратите заявка (например чрез имейл за поддръжка или чрез някой от нашите механизми за обратна връзка), си запазваме правото да я публикуваме, за да ни помогне да изясним или да отговорим на вашата заявка или да ни помогне да подкрепим други потребители. Prestigebg.com предприема всички мерки, които са разумно необходими, за да се предпази от неоторизиран достъп, използване, промяна или унищожаване на потенциално идентифицираща и лично идентифицираща информация.

Бисквитки
„Бисквитката“ е низ от информация, която уеб сайт съхранява на компютъра на посетителя и браузърът на посетителя предоставя на уеб сайта всеки път, когато посетителят се завръща. Prestigebg.com използва „бисквитки“, за да помогне на Prestigebg.com да идентифицира и проследява посетителите, тяхното използване на сайта Prestigebg.com и предпочитанията им за достъп до уеб сайтове. Потребителите на Prestigebg.com, които не желаят да пускат бисквитки на компютрите си, трябва да настроят браузърите си да отказват „бисквитките“, преди да използват уеб сайтовете на Prestigebg.com, с недостатъка, че определени функции на уеб сайтовете на Prestigebg.com може да не функционират правилно без помощта на „бисквитки“.

Как да контролирате бисквитките
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Бизнес преводи
Ако е придобита Prestigebg.com или по същество всички свои активи, или в малко вероятния случай, че Prestigebg.com излезе от бизнеса или влезе в несъстоятелност, информацията за потребителя ще бъде един от активите, прехвърлени или придобити от трета страна. Вие приемате, че такива прехвърляния могат да възникнат и че всеки приобретател на Prestigebg.com може да продължи да използва вашата лична информация, както е посочено в тези правила.

Обяви
Рекламите, които се показват на някой от нашите уеб сайтове, могат да бъдат доставени на потребителите чрез рекламни партньори, които могат да задават „бисквитки“. Тези „бисквитки“ позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да събира информация за вас или за останалите, които използват компютъра ви. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да предлагат целенасочени реклами, за които смятат, че ще бъдат от най-голям интерес за вас. Тази Декларация за поверителност покрива използването на cookies от Prestigebg.com и не покрива използването на „бисквитки“ от рекламодатели.

Oтказ от направена поръчка
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 7 (седем) работни дни.

Промени в правилата за поверителност
Макар че повечето промени вероятно ще бъдат незначителни, Prestigebg.com може периодично да променя своята Декларация за поверителност и по усмотрение на Prestigebg.com. Prestigebg.com насърчава посетителите често да проверяват тази страница за промени в Декларацията си за поверителност. По-нататъшното използване на този сайт след всяка промяна в тази Политика за поверителност ще представлява приемането на такава промяна.

Последна промяна: 11.04.218 г.