Разширявайки търговско-производствената си дейност, „Престиж-Аква” ООД създава търговски клон в Сърбия и осъществява дистрибуция на своите продукти в Словения, Чехия, Словакия, Босна и Херцеговина, Румъния, Беларус. На този етап 80 % от произведената продукция се изнася за тези страни.