Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата и задълженията им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Prestigebg.com е интернет сайт на фирма Престиж Аква ООД и има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата и нейните партньори предлагат на пазара. За всички продукти, които се предлагат на интернет сайта, Престиж Аква ООД е оторизиран дилър или представител на директните вносители.

Prestigebg.com си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИИ
С попълването на онлайн форма за участие в промоция с награди или изтегляне на рекламни материали, участникът дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни на Организатора на промоцията за целите на промоцията, за други промоции и активности, които ще се провеждат в бъдеще от Престиж Аква ООД, както и за получаване на SMS или E-mail промоционални съобщения.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА
За да направите поръчка е препоръчително първо да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. Prestigebg.com се ангажира да не разпространява информацията с личните Ви данни извън фирмата и лицата или агенциите*, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

Prestigebg.com си запазва правото да прекратява регистрация на потребител, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на потребителите. Prestigebg.com си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефон или e-mail, в момента на обработка на поръчката. Prestigebg.com не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.

Методът за плащане на поръчани стоки, доставени от Prestigebg.com, е в брой, а при доставка чрез куриер – с наложен платеж.

Цените в сайта са в лева и с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката и дължимите такси при плащане.

При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта възможности: брой, производител, доставка и др.п. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката.

Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Prestigebg.com се свърже с него по телефон или e-mail.

Потребителят е съгласен, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ

Всяка стока, закупена онлайн от Национална верига Prestigebg.com, може да бъде върната без причина в срок от 14 дни от датата на закупуване. Четиринадесетдневния срок за връщане важи както за физически, така и за юридически лица, които са закупили онлайн артикули от сайта Prestigebg.com. Потребителят трябва да уведоми Prestigebg.com в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка в рамките на 14 дни от датата на получаване на продукта.

Върнатата стока трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка, включително транспортна опаковка, с приложена оригинална гаранционна карта и копие на платежен документ.
Стоката следва да бъде без следи от употреба, без драскотини, наранявания, охлузвания и други външни белези.
Оригиналната опаковка трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена.
Транспортните разходи за връщане на стока без причина, са за сметка на клиента.
Транспортните разходи за връщане на стоки с причина (дефект, разминаване с описанието и др.) са за сметка на Prestigebg.com.
При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост;
Prestigebg.com си запазва правото да откаже връщането на продукти от клиенти, които злоупотребяват с използването на тази услуга
Замяна и връщане на пари
Паричната стойност на върнатия продукт може да се използва за закупуване на други продукти или да бъде върната на клиента до 14 дни от датата на връщане на стоката.

За да върнете закупеният продукт, моля попълнете поставения в комплекта формуляр и следвайте инструкциите написани на него. Формулярът може да бъде попълнен и от тук: Рекламации

Ако имате въпроси, свържете се с фирмата от национална верига Prestigebg.com, от която сте закупили артикулите. При проблем обадете се на телефон 0899 932 100, 0899 932 107

ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Prestigebg.com може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на поръчките, запазвайки винаги отговорността пред клиента за всичките си задължения, поети по договор.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Prestigebg.com. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие от Prestigebg.com.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права, или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ
Prestigebg.com не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Prestigebg.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

Prestigebg.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Prestigebg.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Prestigebg.com.

Prestigebg.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности и неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Prestigebg.com не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си в договори, ако това неизпълнение е резултат от фактори, извън контрола на фирмата. В тези случаи Prestigebg.com се задължава да информира клиента и да вземе всички мерки, за да се ограничат последиците от неизпълнението на договора.

КОМИСИОНЕРИ
1. Комисионни, срок за комисиониране и други:

Стойността на комисионните се изчислява като процент от стойността на продадените продукти в Prestigebg.com, като директно следствие от промотирането чрез предоставените инструменти в плаформата, без да се счита ДДС, такси за транспорт или други такива.

Таблицата с комисионните е неразделна част от Общите условия за промотиране на Prestigebg.com.

Срокът за комисиониране на поръчките за Prestigebg.com е 30 календарни дни след момента на регистриране на клика.

Комисионните се обработват автоматично, веднъж след като съответната поръчка е приключена в системата на Prestigebg.com (доставена, фактурирана, платена от клиента и стойнотта на съответната поръчка е събрана от Prestigebg.com).

Стойността на комисионната върху продадените продукти от уебсайта на Prestigebg.com в следствие на извършеното промотиране на афилиатите е 1%

Не се получават комисионни за:

Ваучери, закупени от Prestigebg.com;

Гаранции;

Поръчките, които произтичат от клиентите на Prestigebg.com от тип „Corporate”, с намаление или допълнителни ползи към стандартната търговска политика.

Поръчките с намаления под формата на ваучер или друг тип намаления ще генерират комисионни, изчислени върху стойността на платените продукти, без да се взима предвид стойността на приложените намаления.

2. Правила за използване на афилейт линковете

Афилиейт линковете могат да бъдат използвани в даден контекст, който се отнася към информацията от целевата страница на Prestigebg.com.

Не могат да се използват афилиейт линкове в контекст, който може да създаде объркване относно целевата страница, презентационната информация в рамките на целевата страница и върху процеса на пренасочване към уебсайта на Prestigebg.com.

Например, не е позволено поставянето на афилиейт линкове върху изображенията на продукти от уебсайтовете на афилиатите, това може да създаде объркване за посетителя, свързано с дестинацията, към която ще го отведе съответния линк.

Допълнително към общите Условия на платформата афилиейт линковете за Prestigebg.com няма да бъдат допускани в промоционални методи които:

Са против интересите на Prestigebg.com или неговите клиенти;

Са конкуренти на Prestigebg.com;

Описват, което и да е лице, включително който и да е представител на Prestigebg.com;

Автоматично взимат информация от уебсайта на Prestigebg.com или от други уебсайтове, без тяхното съгласие;

Са съставени като уебсайтове клонинги, извършват маскиране на URL или съдържат в домейна и/или поддомейна си “забранените ключови думи“ от Условията на Prestigebg.com;

Са построени под формата на сайтове за сравняване на цени, продуктови агрегатори или с чуждо съдържание или използват спам.

Се базират на всичко друго, но не и на автентично съдържание. Предлагат кодове с намаления за Prestigebg.com (уебсайтове с кодове за намаления и т.н.), ваучери Prestigebg.com или всякакви други стимулации включително, но без да се ограничава до уебсайтове за намаления от тип пари обратно/cashback.

3. Забранени ключови думи

Забранено е промотирането с помощтта на услуги от тип PPC (например Facebook Ads, Google AdWods), чрез добавени текстови линкове, водещи към Prestigebg.com. Забраната е валидана за кампании от тип “Search” и “Display”.

Всички получени комисионни в следствие използването на Google AdWords, както и техни партньори, ще бъдат анулирани без значение от техния статус.

Забранено е използването на определени ключови думи в други кампании от тип PPC и/или имена на домейни, и/или имена на страници в социалните мрежи, както следва: „Prestigebg.com” написано във всякакви комбинации от малки и големи букви.

4. Политика за социалните мрежи

Позволено е рекламирането в личния Facebook Timeline или в собствени страници, Twitter или Google Plus.

Не е позволено добавянето на текстови линкове, които водят към Prestigebg.com в спонсоризирани публикации, както и във “Facebook Ads” кампании.

Поставянето на текстови линкове, които водят към Prestigebg.com в нерелевантен контекст или добавянето им в официалната страница на Facebook и Facebook Timeline на Prestigebg.com, не е позволено.

Получените комисионни в следствие на некоректно промотиране ще бъдат анулирани, а партньорството със съответния афилиат може да бъде прекратено.

Не е позволено промотирането във Facebook чрез многобройно пренасочване на потребителя с цел да се скрие първоизточника на посещението.

5. Съдържание на промоционални инструменти

Текстът на рекламните публикации, които съдържат текстови линкове (кампании PPC, различни от Google AdWords, Facebook Ads), не могат да съдържат запазената марка на Prestigebg.com или негови варианции според точка „Забранени ключови думи“. Текстовете трябва да съдържат коректна и актуализирана информация за продуктите и промоциите в Prestigebg.com. Информацията спрямо стоковата наличност и цените на продуктите може да се променя, затова препоръчваме тази информация да не се изпозлва в текстовете на публикациите. Могат да се използват само официалните рекламни материали, които се предлагат от Prestigebg.com в системата. Други графични инструменти, създадени от афилиатите, трябва предварително да бъдат одобрени писмено от Prestigebg.com. Одобрението за използване на нестандартни рекламни материали може да бъде получено чрез заяваване към Prestigebg.com, чрез имейл от страна на маркетинговия отдел на Prestigebg.com.

6. Други условия

Афилиатите нямат право:

Да правят поръчки чрез рекламите в собствените му уебсайтове, получавайки по този начин комисионна за тези поръчки;

Да предлагат директно или индиректно на друго лице или дружество ползи от употребата на промоционалните инструменти от уебсайтовете на Афилиата (изплащането на парични суми, гаранция за предлагане на дадено намаление в уебсайта Prestigebg.com);

Да променят действието на някой бутон, линк или друг интерактивен инструмент от уебсайта Prestigebg.com;

Да правят поръчки, да попълват формуляри или да правят други типове действия на уебсайта Prestigebg.com от името на трети лица или да оторизират, помагат, или да окуражават друго лице или дружество да прави това;

Да промотират продуктите на Prestigebg.com, по какъвто и да е начин, който може да създаде объркване за реалната оферта на Prestigebg.com.

Пр.: Обяви за продажба на продукти с други цени, други ползи или всякакви други търговски условия;

Да промотират афилиейт линкове в обяви за продажба на продукти като лична собственост, идентични или подобни на тези от офертата на Prestigebg.com;

Да причиняват по някакъв начин объркване в клиентите на уебсайта Prestigebg.com що се отнася до връзката между Афилиат и Prestigebg.com;

Да извършват поръчки чрез собствения си акаунт с цел генериране на комисионни като отговорно лице за покупки в дадена фирма. Използването на афилиейт програмата на Prestigebg.com като средство, чрез което Афилиатът да придобие комисионни за собствените поръчки или тези на фирмата, се смята за ПОЗВОЛЕНО;

Да получават комисионни в основа на направени поръчки в уебсайта Prestigebg.com по всяка друга причина, различна от тази, предизвикала реален интерес в посетителите на своя уебсайт или аудиторията, пред която са изложени стартираните кампании, включително, но без да се ограничава до варианти да се имитира или да се симулира извършването на поръчка в уебсайта на Prestigebg.com.

Prestigebg.com си запазва правото да наложи допълнителни условия върху определени методи за промотиране или върху определени Афилиати, в такива случаи Афилиатите ще бъдат уведомени.

Prestigebg.com си запазва правото да прекрати окончателно партньорството си с даден афилиат, в случай че той не е спазил някое от Общите Условия на Profitshare и/или тези на афилиейт програмата на Prestigebg.com.

Prestigebg.com си запазва правото да налага различни условия за афилиейт дейността на регистрианите по време на дадени специални shopping събития (Black Friday, Денят на Prestigebg.com, Революция на цените и т.н.). Например, по време на дадено такова събитие може да се приложи различна таблица с комисионни, а бисквитките, които ще могат да генерират конверсии в периода на събитието, да бъдат отделни бисквитки единствено за това събитие (без да могат да се получават комисионни от предварително поставените стандартни бисквитки в браузърите на интернет потребителите). Специалната политика, както и таблица за комисионни, свързана с такъв тип шопинг събития, ще бъдат оповестени публично определен брой дни предварително.

Последна промяна: 11.04.2018 г.